Lektionsplan Klimatkänslor och framtidsvisionen

Det här är en lektionsplanering som syftar till att skapa utrymme för att framtidsvisionera och
koppla samman det med känslor. Lektionen innehåller element av att rita eller skriva samt två kortare filmer och lite gemensamma diskussioner i klassrummet.

Ladda ner PDF

Kan användas tillsammans med: