Att lyssna på varandra

I den här övningen övar vi på att validera varandra. Validering handlar om att kunna bekräfta någon känslomässigt. Det hjälper för att skapa närhet, förståelse, och minska risken för konflikter eller missförstånd. Underlaget innehåller både lite teori om vad validering är för något, och sedan övningar som deltagarna får testa med varandra.

Ladda ner PDF

Kan användas tillsammans med: