Skolmaterial

Vi har märkt av ett ökande behov från lärare att få hjälp och stöttning kring att ta hand om ungas klimatkänslor kopplat till klimatundervisning i skolan. Lärande i alla former, och specifik lärande om klimatförändringar och andra samhällsutmaningar, väcker ofta starka känslor. Och bra är väl det, säger vi! Men det kan därför finnas behov av att fånga upp och även lära ut sätt att ta hand om de känslorna i skolan.

Här har vi därför dels samlat material om klimatkänslor och klimatpsykologi att använda in i undervisningen. Det finns hela lektionsupplägg eller enstaka övningar som man kan integrera in i annan undervisning. Det finns också uppgifter man kan använda sig av för fördjupat lärande.

Materialet är utformat så att du ska kunna leda aktiviteterna utan att själv ha en djupare kunskap om klimatpsykologi.

Vi har också samlat publikationer kring bemötande av unga och dess klimatkänslor, som ni som är vuxna som möter unga idag kan använda som stöttning för att veta exempelvis hur, när och på vilket sätt ni bör prata om klimatkänslorna.

Tveka inte att höra av dig till Lisa Garting, lisa.garting@folkuniversitetet.se om du har tankar kring något material eller kanske saknar något just du hade velat lära dig mer om!