Kunskapsöversikt

Här kan du som är extra intresserad hitta den sammanställning av aktuell forskning och kunskapsläge som vi baserar Terra-Pi’s metodbank på.

Ladda ner PDF