Ensam- eller tillsammansengagemang

Det här materialet delar kunskap om hur viktigt det är både för vår hälsa och för vår effektivitet att göra saker tillsammans snarare än ensamma. Deltagarna får reflektera över vilka känslor som uppstår då de är ensamma respektive tillsammans, och vad det finns för för-och nackdelar med de olika sätten att agera för klimatet. De får också träna på att tänka kring vad de själva gör som är ensam-engagemang, och vad som går att göra gemensamt.

Ladda ner PDF