Hämta kraft ur andras styrkor

Det här är en övning med syfte att bli påmind om sina egna styrkor dels genom att aktivt tänka på sina styrkor och dels genom att höra andra berätta om hur de använder sina egna styrkor. Övningen riktar sig till unga från 12 år och uppåt. Övningen ingår också i workshopmaterialet Workshop Klimatkänslor och aktivt hopp. Övningen kommer från “Aktivt hopp: att möte vår tids utmaningar utan att bli galen” (2019) av Chris Johnstone och Joanna Macy.

Ladda ner PDF

Kan användas tillsammans med: